ජනාධිපතිවරණය

ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ දින-වකවානු ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. මෙවර ජනාධිපතිවරණය වෙනදාට වඩා වෙනස් මුහුණුවරක් ගනු ඇතැ’යි ද සිතන්නට පුළුවන. ඊට අදාළ ප්‍රධාන සාධක දෙකක් මෙහිලා සඳහන් කළ හැකි ය. පැෆරල් සංවිධානය යෝජනා කර ඇති පරිදි සියලු අපේක්ෂකයන් එක ම වේදිකාවකට රැගෙන’විත් මහජන සංවාදයක් ඇතිකිරීමට නියමිත ය. එහිදී සාකච්ඡාවට ගනු ලබන්නේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න බව ද කියති. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වාදෙන පරිදි නිදහස් හා ස්වාධීන මැතිවරණයක් සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම දැන් නිර්මාණය වී තිබේ. මේ සාධක දෙකෙන් ම පෙනීයන්නේ මහජනයා අපේක්ෂා කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතියට හා නිදහසට බාධාවක් එල්ල නො වන බව ය.

රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කරන්නේ පවත්නා ගැටලුවලට ස්ථාවර විසැඳුමකි. එම විසැඳුම ඇතිකළ හැක්කේ අනාගතය පිළිබඳ දැක්මක් ඇති නායකයකුට පමණි. නායකයන් හා දේශපාලන ව්‍යාපාර රටේ අනාගතය සඳහා විවිධා’කාර ‍සැලැසුම්, ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන අතර ඒවා පිළිබඳ සංවාදයක යෙදීමට මහජනයාට ඇති ඉඩකඩ සීමිත ය. විශේෂයෙන් දේශපාලන නායකයන් ප්‍රශ්න කිරීමේ අවස්ථාවක් මහජනයාට නැත. පැෆරල් සංවිධානය එම අවස්ථාව ලබා දීමට යයි. දේශපාලකයා හා ඡන්දදායකයා මුහුණට මුහුණ සම්මුඛ කිරීම හා දෙපාර්ශ්වයම නිදහස් හා විවෘත සංවාදයකට එකතුකර ගැනීම දියුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ලක්ෂණයකි. අමෙරිකාව මේ ක්‍රමය භාවිත කරයි.

Related posts