ගෙවුණු දශකය ඇතුළත, නවකවදය හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය අතහැර ගිය සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට යළිත් වරක් විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව නවක වදයෙන් යම් පීඩාවකට පත්ව විශ්වවිද්‍යාල හැරගොස් සිටින්නේ නම් එම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට තමන් හැදෑරු පාඨමාලාව එම විශ්වවිද්‍යාලයේම හැදැරීමට හෝ එසේ අකමැති නම් වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයක එම අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා තිබෙන නීතිය වෙනස් කර හෝ අලුත් පනතක් ගෙන ඒමට අවශ්‍ය කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගන්නා බව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ,උසස් අධ්‍යාපන ,තාක්ෂණ හා නවොත්පාදන ඇමැති සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

නවක වදයෙන් වින්දිතයන් බවට පත් වූ සියලු දෙනාට මේ කොමිසමට ඉදිරිපත් විය හැකි බවත් එහිදී නවකවදය දුන්න ආකාරය, එය දුන්න අය ගැන, තමන්ට ඇති වෙච්ච ඉරණම සාකච්ඡා කර ඒ අයට නැවත වතාවක් එම විශ්වවිද්‍යාලයට යා නොහැකි නම් වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයකට යෑමට අවස්ථාව උදාකර දෙන බවත් ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

කිසිදු ආකාරයක නවක වදයක් ලබා නොදෙන පරිදි ඉදිරියේදී නවක වද පනතේ විධි විධාන අකුරට ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඒ මහතා කීවේය.

Similar Posts