හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්තන මහතා හොරෙක් නෙමෙයි යන්න කලින් තමන්වහන්සේට කියවුනේ වචන පැටලීමකින් බව මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසයි.

තමන් ආණ්ඩුවට විරෝධි බවත් රාජිත සේනාරත්න හිටපු අමාත්‍යවරයා බැලීමට ගොස් ඇති බවත් මේ වන විට ෆේස්බුක් හා සමාජ මාධ්‍ය වල පළ වී ඇති බවද උන් වහන්සේ පවසයි.

පෙර මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී තමන්ට රාජිත හොරෙක් නම් පරික්ෂණ කළ යුතුයි යන්න වචනයක් පැටලී රාජිත හොරෙක් නෙවෙයි නම් කියවුනේ වචන පැටලීමකින් වන බවත් එදා එය පළ නොකරන ලෙස මාධ්‍යට කියා සිටියත් එය මාධ්‍යයේ පළ කර තිබු බවද උන් වහන්සේ පවසයි.

Similar Posts