පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු 21වන සහ 22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත මේ වන විට ගැසට් කර තිබේ.

මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන හරහා  19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කිරීම සදහාත් 15 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කිරීමටත් යෝජනා කර තිබේ.

මින් 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත මඟින්, ඉහළ අධිකරණවල විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දායක සභාවේ අනුමැතිය වෙනුවට අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ අදහස් විමසා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කිරීම් සිදුකළ යුතු බවයි. ඒසේම නීතිපති, පොලිස්පති, පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්, ඔම්බුඩ්ස්මන් යන තනතුරු සඳහා පත් කිරීමේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව වෙනුවට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අදහස් විමසීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කිරීම සිදුකිරීම් කළ යුතු බවට යෝජනා කර ඇත. ඒමෙන්ම, ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක අමාත්‍යධුරය දැරිය යුතු අතර වෙනත් යම් අමාත්‍යධුරද ඔහු යටතේ පවත්වාගෙන යාහැකි ලෙස මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළ සඳහන් වෙයි.

15 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ සදහන් මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් ලබාගැනීම සඳහා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයක් විසින් ලබාගත යුතුව ඇති 5% ඡන්ද ප්‍රතිශතය වෙනස්කර පෙර තිබූ පරිදි 12.5% දක්වා වැඩිකිරීම 22වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත මඟින් යෝජනා කර ඇත.

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා අවස්ථා කිහිපයකදීම 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කළ යුතු බවට ප්‍රකාශ කර තිබුනි. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් තමන්ට 2/3ක බලයක් ලැබුනහොත් අසාර්ථක 19 වන සංශෝධනය අහෝසිකරන බවට ඔහු එහිදී අවධාරණය කර තිබිණ. ඒමෙන්ම 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය රාජ්‍ය පාලනයට විශාල භාදවක් බවද ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබුනි.

ජනාධිපතිවරයාගේ විධායක බලතල සීමා කිරීම, ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිහිටුවීම, අමාත්‍යවරුන් ප්‍රමාණය සීමාකිරීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් ඇතුළත් 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය 2015 වසරේ අප්‍රේල් 28 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියළු පක්ෂවල සහාය හිමි විය.

 

 

Similar Posts