එක්සත් ජනපදයේ පළමු ද්විවාර්ෂික ආරක්ෂක වාර්තාවට අනුව, 2018 දී උබර් සමාගම වෙත ලිංගික අතවර පිළිබඳ වාර්තා 3,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබේ.

උබර් ටෝනි වෙස්ට් හි ප්‍රධාන නීති නිලධාරි ප්‍රකාශ කළේ බොහෝ සමාගම් ලිංගික හිංසනය වැනි කාරණා ගැන කතා නොකරන බවත්  සෘණාත්මක අවදානම් හෝ මහජන විවේචන  ගැන ඔවුන් බිය වන බවයි.

වෙස්ට් පවසන්නේ සමාගමට මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා නව ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ බවයි.

වාර්තා වූ ලිංගික අපයෝජන සිද්ධීන් 3,000 න් 1,500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලිංගික ශරීර කොටසක් කැමැත්තකින් තොරව  ස්පර්ශ කිරීම හා සම්මුති විරහිතව විනිවිද යාම 235 ක් සම්බන්ධ වේ. ඒවා සියල්ලම පාහේ ගොනු කර ඇත්තේ කාන්තාවන් විසිනි.

චූදිතයන්ගෙන් අඩක් පමණ යතුරුපැදි කරුවන් නිසා මගීන්ට පහරදීම් පිළිබඳ වාර්තා රියදුරන්ට ඇති අවදානම නොසලකා හැර ඇති බව පැවසේ.

2017 සහ 2018 අතර, වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇති වඩාත්ම බරපතල ලිංගික කාණ්ඩ 5 අතර සාමාන්‍ය සිදුවීම් අනුපාතය ආසන්න වශයෙන් 16% කින් අඩුවී ඇත.

කෙසේ වෙතත්, උබර් පෙන්වා දුන්නේ මෙම දත්ත මුදා හැරීම අනාගතයේ දී ලිංගික වාර්තා ගණන වැඩි වීමට හේතු විය හැකි බැවින් වින්දිතයින්ට “ඉදිරියට පැමිණීම වඩාත් පහසුවක් විය හැකි” බවයි

Similar Posts