තංගල්ලේ ආසාදිතයා නගරය පුරා සැරිසරලා

covid infections today

කොරෝනා ආසාදිත වූ පුද්ගලයෙක් තංගල්ල පට්ටියපොල ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගෙන තිබේ.

ඔහුට සමීපව කටයුතු කළ ඥාතීන් ඇතුළු 07 දෙනෙකු සහ වෙළඳසැල් 2ක හිමිකරුවන් ද 12 නිරෝධායනයට ලක් කර තිබේ.

ඔහු නගරය පුරා සැරිසරා ඇති බවද සදහන් වේ.

Related posts