ගෑස් මාෆියාව නවතා ගෑස් ලබා දෙන්න

krisnamurthi

හැටන් නගරය තුල ක්‍රියාත්මක වන ගෑස් මාෆියාව නවතා ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශය ගෑස් ලබා දීම සදහා නිසි ක්‍රම වේදයක් සකස් කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නාගරික මංත්‍රි එස්. කේෂවමුර්ති මහතා නගර සභාව ඉදිරි පිට නිහඩ විරෝධතාවයක් පවත්වන ලදි.

පැයක පමන කාලයක් මෙම විරෝධතාවයේ යෙදි සිටි නාගරික මංත්‍රි එස්.කේෂවමුර්ති මහතා පවසන ලද්දේ හැටන් නගරයේ ගෑස් අලෙවි නියෝජි ආයතන පහක් හයක් තිබෙන අතර මෙම සෑම ස්ථානයකටම ලැබෙන ගෑස් සිලින්ඩර එකතු කිරිම සදහා නගරයේ හෝටල් හිමියන් දෙතුන් දෙනකු තැරවුකරුවන් යොදවා ගෑස් ලබා ගැනිමට කටයුතු කිරිමත් සමග ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

හැටන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගෑස් ලබා ගැනිම සදහා පාන්දර 4.00 සිට පෝලිම්වල රැදි සිටියද නගරයේ හෝටල් හිමියන් දෙතුන් දෙනකු තැරව්කරුවන් යොදවා ගෑස් සිලින්ඩර විස්ස තිහ එකතු කිරිමත් සමග ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය ගෑස් ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද ඔහු පවසයි.

මෙයට විකල්පයක් ලෙස හැටන් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය ගෑස් ලබා ගැවිම සදහා විකල්පක් ලෙස තම නිවසේ විදුලි බිල් පතකට මසකට ක්‍රිලෝ 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් හෝ උපරිම දෙකක් ලබා දිමට ක්‍රම වේදයක් සකස් කලහෝත් ප්‍රදේශයේ සෑමට ගෑස් ලබා ගැනිමට හැකි බවත් නගරයේ හෝටල් සදහා ගෑස් ලබා දිමට වෙනම ක්‍රම වේදයක් සකස් කල යුතු බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසිය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts