පොල්තෙල් වලට තරු

polthel

ඇසුරුම් කළ පොල්තෙල් පමණක් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කිරීමට, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සැලසුම් කර තිබේ.

එහි අධ්‍යක්ෂ පියසේන එදිරිමාන්න මහතා සඳහන් කළේ , ඇසුරුම් නොකළ පොල්තෙල් වෙළඳපොළේ අලෙවි කිරීම හේතුවෙන් ඒවායේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු වී ඇති බවයි.

ප්‍රමිතියෙන් යුත් ඇසුරුම් කළ පොල්තෙල් සඳහා තරු සලකුණු ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් ද මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක බව පියසේන එදිරිමාන්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

Related posts