ආර්ථිකය අනතුරක

economy-crics

ආසියාවේ වේගවත්ම උද්ධමනය සහ දැඩි මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය තවදුරටත් දැඩි ලෙස අවපාතයකට ලක් විය හැකි බව බ්ලූම්බර්ග් ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශ කරයි.

බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ අප්‍රේල් සහ ජුනි අතර කාල සීමාවේදී මෙරට ආර්ථිකය 8.4%කින් සංකෝචන‍ය වූ අතර ජුලි – සැප්තැම්බර් කාර්තුවේ එය වාර දෙකක් වැඩිම අපගමනය සලකුණු කර ඇති බවය.

ඉහළ උද්ධමනය සහ විශ්වාසනීයත්වය දුර්වල වීම හේතුවෙන් හා පරිභෝජනය අඩු වීම හේතුවෙන් ඉල්ලුම පහත වැටී ඇති බව දකුණු ආසියාව පිළිබඳ ආර්ථික විද්‍යාඥ අන්කූර් ශුක්ලා සඳහන් කරයි.

 

Related posts