ක්‍රිකට් තහනමේ තිරය පිටුපස කතාව

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි සාමාජිකත්වය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉල්ලීම මත සිදු කළ බව ‘ක්‍රික්ඉන්ෆෝ’ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

මේ වන විටත් ඉන්දියාවට ගොස් ඇති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ෂම්මි සිල්වා මහතා මෙම තීරණය ගැනීම සඳහා රැස්වූ කමිටු රැස්වීමට සහභාගී කරවාගෙන ඇති බව ද ක්‍රික්ඉන්ෆෝ වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙයි.

එමෙන්ම ඉදිරියේ දී අහමදාබාද්හි පැවැත්වීමට නියමිත අයිසීසී රැස්වීම සඳහා ද ඔහු සහභාගී වීමට නියමිත බව තවදුරටත් වාර්තා වෙයි.

ක්‍රික්ඉන්ෆෝ වෙබ් අඩවිය තවදුරටත් පෙන්වා දෙන අන්දමට ශ්‍රී ලංකාවේ 2014 – 2015 කාලය තුළ ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් ක්‍රියාත්මක වූ අවස්ථාවේ එය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුසිලය විසින් පිළිගෙන ඇති බවයි.

මේ පිළිබඳ පාර්ලිමේතුව තුළ දැඩි කතා බහක් මතු වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන විවාදයක් සිදු කර ඒකාබද්ධ යොජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කිරීමට පියවර ගත්තේය.

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබන 14 වැනිදා කෝප් කමිටුව හමුවට කැඳවීමට ද තීරණය කර තිබේ.

Related posts