යුක්රේනයේ සහ ලංකාවේ කිලෝමීටර් ගණනක් දිගු පෝළිම්

යුක්රේනයත් රුසියාවත් අතර, බෙලරූස් දේශසීමාවේ, සාම කතා පැවැත්වෙද්දී, රුසියන් හමුදා යුක්රේනයේ කියෙව් අගනුවර වට කර ඇති බවත්, චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප අනුව, රුසියන් හමුදා රථ නගරය අද්දර සිට කිලෝ මීටර් 64 ක් දුරට විහිදී තිබෙනු දකින්න ලැබෙන බවත් ඇමෙරිකාව පවසයි.

ඇමෙරිකාවට කිලෝ මීටර් 64 ක් දුරට විහිදී ඇති රුසියන් සන්නද්ධ රථ, යුද ටැංකි ආදිය දකින්න ලැබී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ ඔත්තු නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකා ආධාරයෙනි.

ඩීසල් හිඟය අද  දිනයේ ද රට පුරා දැකිය වූ අතර ඒ හේතුවෙන් කොළඹ නගරය ඇතුළු බොහෝ ප්‍රදේශවල ඩීසල් මිලදී ගැනීමට දිගු පෝලිම් දැකිය හැකිවිය.

පැය කීපයක් පෝලිමේ රැදි සිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ජනතාව තව දුරටත් අපහසුතාවට පත්ව සිටි අතර හැකි ඉක්මණින් ඉන්ධන ගැටලුවට විසඳුමක් ලබාදෙන ලෙස ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

Related posts