ණය අරන් රට විනාශ කරන ගොන් මැති ඇමතිලට උමංදාවෙන් ආරාධනයක්

දෙහිවල නැදිමාල සිරි සදහන් ආශ‍්‍රමාධිපති පූජ්‍ය සමන්ත්‍රභද්‍ර හිමි

දෙහිවල නැදිමාල සිරි සදහන් ආශ‍්‍රමාධිපති පූජ්‍ය සමන්ත්‍රභද්‍ර හිමියන් මෙවර තමන්ගේ උපන් දිනය ඉහලින් සමරා තිබේ.

උමංදාව ආශ‍්‍රමයේ මාලිගාවක් තුලදී එම උත්සවය පවත්වා ඇත.

ඌරු මස් ගෝන මස් ආදී විවධ මස් වර්ග ඇතුළු ආහාර රසට පූර්ණ නිර්මාංශ ආහාරවලින් පවස්වා ඇති මෙම සැමරුම අඩංගු වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබේ.

එම වීඩියෝව

 

Related posts