චන්ද්‍රිකා අත්තනගල්ලෙන් ඉවතට

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  තීරණවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් අත්තනගල්ල සංවිධායක ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට  පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයි  නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසීය.

Related posts