ජනපති ඡන්දයේ ලයින් එක

දැනට පෙනෙන්නට තිබෙන කරුණුවලින් පැහැදිලි වෙන්නේ මෙවර ජනාධිපතිවරණය අනෙක් හැම වාරයටකම වඩා සුවිශේෂී එකක් වෙන බවය. මා එසේ කියන්නේ රටේ තිබෙන ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරා දෙකම තම තමන්ගේ පක්ෂවලින් ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද කියන කාරණයට විශාල අවධානයක් දෙන නිසා පමණක් නොවේ. මේ වනවිට ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරා දෙකටම පිටින් සිටින නිර්පාක්ෂික සමාජය මේ ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව දක්වන උනන්දුව අනෙක් හැමවතාවකටම වඩා වැඩි බව මගේ තේරුම් ගැනීමය.

ඒ නිසාම මේ වාරයේ ජනාධිපතිවරණය කියන්නේ එකවිටම සටන් පාඨ දෙකක් ඉදිරියට දැමිය යුතු ඡන්දයක් බව මේ නිසා පෙනී යන කාරණයය. සටන් පාඨ දෙකක් යැයි කීවේ එකක් තමන්ගේ පාක්ෂිකයන් වෙනුවෙන් දැමිය යුතු නිසාය. අනෙක් සටන් පාඨය  නිර්පාක්ෂික ඡන්ද දායකයන් වෙනුවෙන් දැමිය යුතු නිසාය.

Related posts