දිය ඇලි කොමලියන් සිනාසෙයි

මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග දියගල, ඩෙවන්, ශා/කේලෙයාර් වැනි දිය ඇලි මේ වන විට ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

පසු ගිය වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත ජලය සිදි ගොස් තිබු මෙම දිය ඇලි පවතින වර්ෂාවත් සමග මෙසේ ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

එම දිය ඇලි ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇති අයුරු මෙ ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Related posts