කිරි කල පෙරහැර

හැටන් බණ්ඩාරනායක පුර මාවඩි පත්තිනි දේවාලයේ වාර්ෂික කිරි කල පෙරහැර හැටන් හනුමන් දේවාලයෙන් ගමන් ආරම්භ කර එම පත්තිනි දේවාලය දක්වා ගමන් කරන ලදි.

එම දේවාලයේ ප්‍රධාන පුජක වෙදගුරු විමලදාසන් බාලකුමාර් සර්මා පුජකතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුකුලව පැවැති මෙම කිරි කල පෙරහැරින් රැගෙන එන ලද කිරිවලින් පත්තිනි දේව ප්‍රථිමාව දෝවනය කර පුද පුජා පැවැත්විමක්ද සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts