ගමට කෝටියක්

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගමට කෝටියක් වැඩසටහන යටතේ සෞභාග්‍යා සමෘද්ධි නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන නිලවශයෙන් පොලොන්නරුව බැඳිවැව සිරිසඟබෝ පෙදෙසෙන් ආරම්භ විය.

සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල් නගා සි‍ටුවීමේ නිෂ්පාදන ගම්මාන වැඩසටහන යටතේ නව කුඩා ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීමේ අරමුණින් විසිතුරු මල් වගාව, බිම්මල් වගාව,බතික් ඇඟලුම්  නිෂ්පාදනය හා කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා ‍තෝරාගත් පවුල් 120 කට මූලද්‍යාධාර පිරිනැමීමේ ප්‍රදාන පත්‍ර ලබා දීම මෙහි දී සිදුවූ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන  අනුරාධ ජයරත්න,රොෂාන් රණසිංහ ,සිරිපාල ගමලත් යන ඇමතිවරුන්ගේ හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්.ඒ ධර්මසිරි  මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබින.

පින්තූරවල දැක්වෙන්නේ සමෘද්ධි නිෂ්පාදන ගම්මාන ව්‍යාපෘතිත්යේ නව ව්‍යවසායකයින් සඳහා මූල්‍යාධාර ප්‍රදාන පත්‍ර  පිරිනැමූ අයුරුයි. ‍තෝරාගත් ගම්මානයක් සඳහා මෙම වැඩසටහන යටතේ  රුපියල් කෝටියක මුල්‍යාධාර පිරිනැමීමට නියමිතය.

ඊෂා මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts