පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය නව නියෝජ්‍ය අණදෙන නිලධාරි රාජකාරි ආරම්භ කරයි

policeanadena-niladari
පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය නව නියෝජ්‍ය අණදෙන නිලධාරි මෙහෙයෙුම් ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි පැට්‍රික් ද සිල්වා මහතා 2021.06.07 වන දින පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය මුලස්ථානයේ දී දිය ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කරන ලදී.
මෙතුමා 1986.02.10 වන දින ශ්‍රි ලංකා පොලීසියේ ආධුනික උප පොලිස් පරික්ෂක වරයකු ලෙස එක්වු එම මහතා 1986.07.01 වන දින පොලිස් විශේෂ කාර්ය  බලකායේ 08 වන මුලික වන සටන් පාඨමාලාව හදාරා විශේෂ කාර්ය  බලකායේ විවිධ කඳවුරු වල රාජකාරි සිදුකර ඇති අතර කඳවුරු අණදෙන නිලධාරි, ප්‍රදේශීය අණදෙන නිලධාරි, කලාප අණදෙන නිලධාරි ලෙස සේවය කරමින් 30 වසරක මව්බිම වෙලාගත් යුධ සාපයෙන් මව්බිම බේරාගැනීමේ සටනේදි සිය සක්‍රීය දායකත්ව ලබාදුන් මෙතුමා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා බෝම්බ නිෂ්ක්‍රීය, ප්‍රභු ආරක්ෂාව පිලිබද විශේෂ දැනුමක් ඇති නිලධාරියෙකි.
මෙතුමා විශේෂ කාර්ය බලකාය මුලස්ථානයේදී ආගමානුකූලව කොවිඩ් නියාමනයන් හා සෞඛ්‍ය උපදේශයන්ට යටත්ව ඉතාම සුලු නිලධාරීන් පිරිසකගේ සාහභාගීත්වයෙන් නියෝජ්‍ය අණදෙන නිලධාරි මෙහෙයෙුම් ලෙස සිය ධුරයේ රාජකාරි ආරම්භක මෙම අවස්ථාව සඳහා විශේෂ කාර්ය  බලකායේ අණදෙන නිලධාරි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඳ වරුණ ජයසුන්දර මහතාද සහභාගි විය.

Related posts