රථ වාහන අනතුරු දැන්විම් පුවරු නොතකා රථ වාහන නවතා තබයි

nopark

හැටන් ඩංබාර් මාර්ගයේ රථ වාහන අනතුරු අවම කිරිම සදහා එම මාර්ගයේ රථ වාහන නවතා තැබිම තහනම් ලෙස දැන්විම් පුවරු සවි කර තිබුනද සමහර රියදුරන් එම ස්ථානවල රථ වාහන නතර කර තැබිම සුලබ දර්ශනයක් බවට පත්ව ඇත.

මෙම මාර්ගය පටු හා මෙම මාර්ගයේ නිරන්තරයෙන් රථ වාහන ධාවනය විමත් සමග මෙම මාර්ගයේ රථ වාහන නවතා තැබිම හේතුවෙන් විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් පවතින හෙයින් හැටන් දික්ඔය නගර සභාපතිගේ අණ පරිදි එම මාර්ගයේ රථ වාහන නවතා තැබිම තහනම් කරමින් දැන්විම් පුවරු සවි කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

එහෙත් සමහර රියදුරන් මෙම නිති මායිම් නොකර මෙම ස්ථානවල මෙසේ රථ වාහන නතර කර තැබිම සිදු කරන අතර මෙම රියදුරන් නිති මායිම් නොකිරිමද එසේ නැතිනම් මෙහි සදහන්දේ නොදන්නා කමක්ද යන්න ප්‍රශ්න කරන ප්‍රදේශයේ ජනතාව මෙසේ නිති උල්ලංගනය කරන රියදුරන්ට නිතිමය පියවර නොගන්නේ කුමන කරුනක් නිසාද යන්න අදාල නිලධාරින්ගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටිති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts