වැඩිම වකුගඩු රෝගින් මැදවච්චියෙන් වාර්තා වෙයි

ගෙවිගිය දාහත්වසරක කාලය තුල හදුනාගත් වකුගඩු රෝගින්ගෙන් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තාවී ඇත්තේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ  මැදවච්චියෙන් වන අතර දෙවනුව තෙවනුව පිළිවලින් කහටගස්දිගිලිය පදවිය හා රඹෑව බව හදුනාගෙන තිබෙනා බව ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ ජේෂ්ඨ වෛද්‍ය නිලධාරි හේමා වීරකෝන් මහත්මිය පැවසුවාය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම වකුගඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්ථා වූ අතර 2003 වසරේ සිට 2020 දක්වා වසර දාහතක්තුල හදුනාගත් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව මැදවච්චිය ප්‍රදේශයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 4037ක් බවත් දෙවනුව කහටගස්දිගිලිය ප්‍රදේශයෙන් වන අතර රෝගින් සංඛ්‍යාව 1894ක් බව ඈ පැවසුවාය.

තෙවන ස්ථානය වශයෙන් පදවිය හා රඹෑව ප්‍රදේශවලින් රෝගින් (1828) වාර්ථා වී ඇති බව වෛද්‍ය හේමා වීරකෝන් මහත්මිය පැවසුවාය.2016 වසරේ ඉතිහාසයේ වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක හදුනා ගත් වසර වූ බවත් රෝගීන් ප්‍රමාණය 3372කට ආසන්න බව ඈ කීවාය.2019 වසරේ සිට වකුගඩු රෝගය වාර්ථා වීමේ අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරන අතර එය 2016 වසරේ  හදුනාගත් රෝගීන්ගෙන් අඩකට ආසන්න බවත් රෝගින්ගේ වාර්ථා විම 1476 දෙනෙකු පමණක් බව ඈ පැවසුවාය.

2003 වසරේ සිට  2020 වසර දක්වා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන්න වශයෙන් වකුගඩු රෝගීන් 23500 ක පමණ සෞඛ්‍ය අංශ  හදුනා  ගෙන ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ වකුගඩු රෝගය ඇති වීම අවම කිරීම සදහා දරන ලද ප්‍රයත්නවල සාමුහික ප්‍රතිපලයක වශයෙන් රෝගින් අඩු වීම  සිදුවී ඇතැයි උපකල්පනය කළ හැක බව වෛද්‍යවරිය පැවසුවාය.

ප්‍රජාවන්ගේ ගුණාත්මක හා චර්යාත්මක වෙනසක් තුලින් වකුගඩු රෝගය තවදුරටත්ඇති වීම අවම කර ගත හැකිබව වෛද්‍යවරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

මහේෂ් විජේසූරිය – අනුරාධපුර

Related posts