තරුණියන්ට බතික් පුහුණුවක්

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් වෘත්තිය පුහුණු ආයතනය මගින් කදුකරයේ තරුණියන් 130 දෙනකු සදහා බතික් වැඩ, විවිධ ගෙතුම්, හා එම්බ්‍රොයිඩර් පිලිබදව සතියක පුහුණුවක් ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇත‍.

වතු නිවාස ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ උපදෙස් මත ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් වෘත්තිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙම පුහුණුව ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇත.

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ බලා පොරෝත්තුවක් වන කදුකර ජනතාවගේ ජිවන තත්වයන් හා ආර්ථික තත්වයන් නගා සිටුවිමේ වැඩ සටහන යටතේ කදුකරයේ කාන්තාවන් සදහා ස්වයං රැකියා අවස්ථාවන් වැඩි දියුණු කිරිමේ අරමුණ මත මෙම පාඨමලාවන් පැවැත්විම් සිදු කරන බව එම කොංග්‍රසයේ නියෝජිතයකු පවසන ලදි.

මෙම පුහුණුලාභින් සදහා සහතික පත් ප්‍රධානය කිරිමක් සිදු කල අතර මෙම අවස්ථාවට කොතයි නාච්චියාර් තොණ්ඩමන්, වීජයලක්ෂ්මි තොණ්ඩමන්, ශ්‍රිලංකා ඉංදියානු ප්‍රජා කවුන්සලයේ සහ හයිලුරත්න සමාගමේ නිර්වාතෘවරුන් වන සතිස් පොල්ඕගම, නිලුෂි සිවරාජා යන මහත්ම මහත්මින්ද එක් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts