උලුදු කිලෝව 1000යි – තෝසේ මිල ඉහලට

හැටන් ප්‍රදේශයේ උලුදු මිල ඉහල යාමත් සමග ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත‍.

මේ වන විට හැටන් ප්‍රදේශයේ උලුදු කිලෝවක මිල රුපියල් 900/=ත් 1000/=ත් අතර දක්වා ඉහල ගොස් ඇති අතර මෙම තත්වයන් මත උලුදු වඩේ මෙන්ම තෝසේ මිලද ඉහල ගොස් ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් (වීශේෂයෙන් ද්‍රවිඩ පිරිස්) පවසනුයේ උලුදු මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

උලුදු මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග උලුදු වඩේ මෙන්ම තෝසේ මිලද ඉහල ගොස් ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත තෝසේ උලුදු වඩේ ආදිය වෙනදා මෙන් ආහාරයට ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද පවසති.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන සමහර හෝටල් හිමියන් (වීශේෂයෙන් සයිවර් හෝටල්) පවසනුයේ උලුදු පිටි මිල දැඩි ලෙස ඉහල යාමත් සමග තෝසේ මිල ඉහල දැමිමට සිදුවිමෙන් තෝසේ අලෙවිය දැඩි ලෙස පහල බැස ඇති බවත්ය.

එමෙන්ම නගරයේ කුඩා වඩේ කඩ හිමියන් පවසනුයේ උලුදු මිල මෙසේ ඉහපල යාමත් සමග රුපියල් 5/= ක් වැනි මිලකට අලෙවි කල කුඩා උලුදු වඩේ අලෙවිය මුලුමනින්ම නතර කර දැමිමට සිදුව ඇති බවත් එම තත්වයන් මත තම දෛනින අදායමද දැඩි ලෙස පහල බැස ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts