උසස් පෙළට සිසුන්ද දැඩි උද්යෝගයකින් පැමිණෙයි

school

හැටන් ආශ්‍රිත වතුකරයේ සිසුන්ද දැඩි උද්යෝගයකින් 07වන දින ආරම්භවු  උසස් පෙළ විභාගය සදහා විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිනෙන ලදි.

කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් හේතුවෙන් කල් දැමුන 2021 උසස් පෙළ විභාගය 07වන දින ආරම්භවු අතර එම විභාගය සදහා පෙනි සිටින හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ නාගරික, ග්‍රමිය මෙන්ම වතුකරයේ සිසුන්ද විභාගය සදහා මෙසේ දැඩි උද්යෝගකින් විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත පැමිනෙන අයුරු දැක ගත හැකි විය.

මෙම විභාග මධ්‍යස්ථාන ආවරණය වන පරිදි පොලිස් ජංගම මුර සේවාවන් යෙදවිමටද පියවර ගෙන තිබුනි.

police

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts