ශ්‍රි විමලාරාම විහාරස්ථානයේ කොත් පළදවයි

ශ්‍රි විමලාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද චෛත්‍යයේ කොත් පැලදවිම 16වනදින සිදු කරනලදි.

හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරාධිපති මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන සංඝනායක දර්ශණපති සමස්ථ ලංකා සාම විනිසුරු පුජ්‍ය මහගම විමල නායක හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම කොත් පැලදවිම සිදු කරන ලදි.

මෙම කොත් වහන්සේ හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථානයේ සිට පෙරහැරකින් වැඩම කල අතර මෙම අවස්ථාවට ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඇතළු නවම් පුන් පොහෝ දින නිග්‍රොධාරාම විහාරස්ථානයේ පෙහෙවස් සමාදන්වු පිරිසද එක් විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts