පොට්‍රෙක් සංගමයෙන් තවත් සත්ක්‍රියාවක්

මස්කෙළිය මලේ වතුයායේ දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානය හා පෙර පාසල විෂබිජහරණයට ලක් කිරිමට හා සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමට පොට්‍රෙක් සංගමයේ හැටන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වු එම සංගමයේ උප ලේකම් කේ. මෛයිදිලි මහත්මිය පවසන ලද්දේ මෙම වතුයායේ දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයේ හා පෙර පාලසේ දරුවන් විවිධ රෝගවලට ලක්වන බවත් එම තත්වයන් මත මෙම ස්ථාන විෂබිජ හරණයට ලක්කර අවට ප්‍රදේශ සුද්ධ පවිත්‍රකර දිමට පියවර ගන්නා ලෙස තම සංගමයේ සමාජිකායන්ගේ ඉල්ලිම මත මෙම ස්ථාන මෙසේ විෂබිජ හරණයට ලක් කර සුද්ධ පවිත්‍රකිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

තම සංගමය නිරන්තරයෙන් මෙවැනි සමාජ සත්කාර වැඩ සටහන් සදහා ප්‍රමුකත්වය ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවත් එම තත්වයන් මත මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාක්මක කල බවත් ඇය පවසනලදි.

මෙහිදි එම දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයේ හා පෙර පාසලේ බාවිතය සදහා විෂබිජහරණ ද්‍රව්‍ය හා මුඛ ආවරණ ලබා දිමක්ද සිදු කරනලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts