දිඹුල මාර්ගයේ කොටසක් ජලයෙන් යටවෙයි

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුමේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට 11වන දින සවස් කාලයේ දැඩි වර්ෂාවක් පතිත විමත් සමග හැටන් දිඹුල මාර්ගයේ කොටසක් ජලයෙන් යටවිමත් සමග එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයට විවිධ බාධා එල්ල විය.

හැටන් දිඹුල මාර්ගයේ හිංදු කොවිල් අසල මාර්ග කොටස මෙසේ ජලයෙන් යටවිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවු අතර මෙම තත්වයන් මත එකි මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය සදහා දුඩි බලපැමක් එල්ලවු බව ප්‍රදේශයේ රියදුරන් පවසන ලදි.

මෙම මාර්ග කොටස ජලයෙන් යටවිමත් සමග එම මාර්ගයේ පාගමනින් ගමන් කිරිමද දැඩි ලෙස අපහසු තත්වයක  පැවති බව ප්‍රදේශයේ පදිකයන් පවසන ලදි.

ප්‍රදේශයට පවතින අධික වැසි සමග විටින් විට දැඩි මීදුම් තත්වයක්ද පවතින බැවින් හැටන් කොළඹ, හැටන් නුවරඑළිය, ප්‍රධාන මාර්ග මෙන්ම ප්‍රදේශයේ අනිකුත් මාර්ගවල විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් පවතින බැවින් මෙම මාර්ගවල රථ වාහන ධාවනයේදි ඉතා කල්පනාකාරි විය යුතු හැටන් පොලිසියේ රථ වාහන අංශයේ නිලධාරින් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts